UNITO Warszawa

+48 22 658 39 87
biuro@unito.waw.pl

Doradztwo. Zarządzanie projektami. Konsolidowanie sił i kooperacja

Tworzymy fundamenty pod nowoczesne i innowacyjne budownictwo. Specjalizujemy się w projektach doradczych obejmujących fuzje, przejęcia, budowę modeli biznesowych, restrukturyzację przedsiębiorstw. Pomagamy w układaniu biznesplanu, zabezpieczamy prawnie, przeprowadzamy analizy i audyty.
service img

Zielona energia. Integracja procesów i optymalizacja

Łączymy partnerów biznesowych i ich filary działalności. Realizujemy i wspieramy autorskie projekty i rozwiązania w budownictwie. Pozyskujemy partnerów do współpracy. Odnajdujemy najlepsze pomysły na rynku i jednocześnie tworzymy rozwiązania wychodzące poza pojedyncze firmy. Operujemy różnymi danymi między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
service img

Ekspansja

Wprowadzamy firmy i ich towary na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie firm. Znajdujemy nowe, potencjalne obszary działalności, rynki zbytu i układamy modele współpracy. Tworzymy precyzyjny przemyślany plan przygotowania firmy, jej części działalności do wejścia na rynki zagraniczne lub do sprzedaży eksportowej. Główne etapy związane z internacjonalizacją dotyczą: rozpoczęcia ekspansji zagranicznej, wyboru sposobu wejścia na rynek zagraniczny, opracowania planu działania, wdrażania i kontrolowania realizowanej strategii.
service img

Dostawa materiałów budowlanych

Zawieramy transakcje pozwalające na zakup, przetworzenie i sprzedaż stali i innych materiałów budowlanych na terenie Polski i Europy.
service img

Dostarczamy rozwiązania dla budownictwa, zarządzania i innowacji

Inspirujemy do poszukiwania nowych dróg zwiększania efektywności.

Wdrażamy rozwiązania prawne, koncepcyjne, materiałowe, wykonawcze  i inne wpływające na optymalizację procesów budowlanych.

Przyszłość w budownictwie to nie tylko optymalne projektowanie i budowanie, ale przede wszystkim współpraca, zarządzanie całym procesem budowlanym,  wdrażanie nowych technologii, efektywne planowanie przyszłych inwestycji.

KIM JESTEŚMY

Profil firmy

UNITO SP. Z O.O. to zespół specjalistów z branży prawniczej, budowlanej, projektowej, produkcyjnej i inwestycyjnej. Trzon firmy to doświadczeni adwokaci i prawnicy. Dostarczamy rozwiązania najwyższej jakości, opracowujemy strategie biznesowe, tak, by każdy podmiot zaangażowany w proces budowlany miał całkowite poczucie bezpieczeństwa. Podejmujemy świadome decyzje prawne, biznesowe bez obawy, że stosowane rozwiązania nie uwzględniają wszystkich aspektów prawnych, stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej i pozostałych rynkach światowych.

Wyróżnikiem Unito jest stosowanie transparentnych rozwiązań, które wykraczają poza typową ramę obsługi prawnej. Oferujemy model współpracy, w którym partnerzy biznesowi są współodpowiedzialni za planowany efekt.

Działania Unito skupione są na osiąganiu oczekiwanych wyników w możliwie najkrótszym czasie. Nie czekamy na odpowiedzi, uzyskujemy je, pomagamy podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Jesteśmy proaktywni w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla stawianych nam zadań.

oferta

Wybrane usługi

Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń prawnych, tak by uniknąć problemów, które znamy z praktyki prawniczej i biznesowej, co przekłada się na optymalizację kosztów inwestycji budowlanej, szybkość i jakość.

Dzięki znajomości branży budowlanej łączymy partnerów biznesowych i ich filary działalności, realizujemy i wspieramy autorskie projekty i rozwiązania w budownictwie, wprowadzamy firmy i ich towary na rynki zagraniczne. Zapewniamy dostawy materiałów budowlanych i firmy wykonawcze.

01.

Przygotowanie koncepcji

View More
02.

Opracowanie dokumentacji projektowej

View More
03.

Obsługa księgowo-rachunkowa

View More
04.

Obsługa prawna

View More
05.

Prowadzenie negocjacji

View More
06.

Zawarcie umów z inwestorami, wykonawcami

View More
07.

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

View More
08.

Obsługa prac dodatkowych

View More
09.

Rozliczania inwestycji

View More
10.

Zgłaszanie roszczeń

View More
11.

Prowadzenia procesów sądowych

View More